Фото презентация на Вашия бизнес

Рекламна и бизнес фотография - Мария Жекова

Storm Design работи с професионален фотограф Мария Жекова.
Рекламната фотография представя даден продукт или услуга. За разлика от други жанрове във фотографията, този тип снимки трябва да предизвикват реципиента да желае продукта, ястието, дрехата или услугата или казано с други думи  – да продават. В ръцете на Мария Жекова снимките ще говорят вместо Вас за бизнеса Ви!

*Цените за рекламна фотография се формират при конкретно поставено задание.

 

 

Loading...